I tidningar

Översättningar av artiklar, noveller och dikter av Jerzy Andrzejewski, Stanislaw Baranczak, Jan T. Gross, Michal Haykowski, Andrzej Kijowski, Ryszard Krynicki, Adam Mickiewicz, Czeslaw Milosz, Jan Nowak, Tadeusz Rózewicz, Leszek Szaruga, Joanna Szczesna, Wislawa Szymborska, Kazimierz Slaski, Anna Swirszczynska, Józef Trypucko, Andrzej Nils Uggla m.fl. i tidningar och tidskrifter som DN, BLM, Artes, Acta Sueco-Polonica, FiB/K, Förr och Nu m.fl.

Comments are closed.